βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. - Καταγραφή τεχνικών εργασιών - Απολογισμός της Δ/νσης Πληροφορικής και...
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    Περιλαμβάνει 7 Σύνολα δεδομένων: - Έλεγχος νομιμότητας - Προσωπικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης - Έλεγχος προϋπολογισμών και αναμορφώσεων αυτών, των ΟΤΑ...