ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ - ΑΕΙ Αθήνας Τ.Τ.

Το ΤΕΙ Αθήνας ως ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο και το δεύτερο μεγαλύτερο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, απαριθμώντας περισσότερους από 26.000 φοιτητές.