βρέθηκαν 17 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 15 σύνολα δεδομένων: - Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Πολεοδομικές Εφαρμογές - Όροι Δόμησης Παρεκκλίσεις - Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων - Συγκρότηση Επιτροπών...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 8 Σύνολα Δεδομένων : - Αποφάσεις Εγκρίσης Πολεοδομικών Θεμάτων - Κατεδαφίσεις - Σύσταση Επιτροπών και Συγκρότηση Συμβουλίων - Προσφυγές Κατά πράξεων...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων : - Απόφαση - Καθορισμός ακτών κολύμβησης - Δεδομένα Παρακολούθησης ακτών κολύμβησης - Απόφαση -Διαχείριση των υδατικών πόρων -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων : - Απόφαση - Καθορισμός ακτών κολύμβησης - Δεδομένα Παρακολούθησης ακτών κολύμβησης - Απόφαση -Διαχείριση των υδατικών πόρων -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων : - Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών σε Εκκαθάριση Α.Δ.Μ.Θ - Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών Εποπτείας Α.Δ.Μ.Θ - Ανακοινώσεις Κοινωφελών...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 1 Σύνολο Δεδομένων: -Πληροφοριακά έντυπα
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων: - Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. - Καταγραφή τεχνικών εργασιών - Απολογισμός της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Περιλαμβάνει 7 Σύνολα Δεδομένων : -Έλεγχος νομιμότητας - Προσωπικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης - Έλεγχος προϋπολογισμών και αναμορφώσεων αυτών των ΟΤΑ...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Προστασία Δασών και διαχείριση Δασών - Προγραμματισμός και μελέτες - Δασικών Χαρτογραφήσεων - Διοικητικό
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Χαρτογράφηση Δασών - Προστασία Δασών - Διαχείριση Δασών - Προγραμματισμός και μελέτες
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Διοικητικές Πράξεις - Προστασία Δασών και διαχείριση Δασών - Θήρα - Προγραμματισμός και μελέτες - Χαρτογράφηση Δασών &...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Αποφάσεις χορήγησης αδειών υπαλλήλων - Προστασία Δασών - Διαχείριση...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 9 Σύνολα Δεδομένων : - Διοικητικά-Οικονομικά - Δασοτεχνικά έργα - Προστασία Δασών - Θήρα - Ορεινή αλιεία - Δασικές Χαρτογραφήσεις - Διαχείριση...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Προμήθειες, διαχείριση υλικού και κρατικά οχήματα - Προϋπολογισμός, δημοσιονομικές αναφορές και πληρωμές - Αποφάσεις Οικονομικής...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Μελέτες - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

  Περιλαμβάνει 7 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Μελέτες / Προγράμματα / Κανονισμοί Ε.Ε. (797/85, 2080/92, 1257/99) -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών