βρέθηκαν 52 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων: - Οργάνωση και Λειτουργία της υπηρεσίας - Διαχείριση και εκμετάλλευση δασών - Βόσκηση γαιών - Θηραματοπονία - Προστασία Δασών και...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας - Αποφάσεις Διοικητικές Πράξεις - Δασοτεχνικά έργα - Θήρα και Αλιεία - Δασικοί Χάρτες & Χαρακτηρισμός...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων : - Αποφάσεις χορήγησης αδειών υπαλλήλων - Προστασία Δασών - Διαχείριση Δασών - Προγραμματισμός και μελέτες - Τμήμα χαρτογράφησης
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 1 Σύνολο Δεδομένων: -Πληροφοριακά έντυπα
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Προστασία Δασών και διαχείριση Δασών - Προγραμματισμός και μελέτες - Δασικών Χαρτογραφήσεων - Διοικητικό
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Χαρτογράφηση Δασών - Προστασία Δασών - Διαχείριση Δασών - Προγραμματισμός και μελέτες
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Διοικητικές Πράξεις - Προστασία Δασών και διαχείριση Δασών - Θήρα - Προγραμματισμός και μελέτες - Χαρτογράφηση Δασών &...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Αποφάσεις χορήγησης αδειών υπαλλήλων - Προστασία Δασών - Διαχείριση...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Προμήθειες, διαχείριση υλικού και κρατικά οχήματα - Προϋπολογισμός, δημοσιονομικές αναφορές και πληρωμές - Αποφάσεις Οικονομικής...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Μελέτες - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

  Περιλαμβάνει 7 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Μελέτες / Προγράμματα / Κανονισμοί Ε.Ε. (797/85, 2080/92, 1257/99) -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών