Σύνολα Δεδομένων

 • ΑΡΧΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (1602 - 1882). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ημαθίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το...
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(1944-1987). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1975-1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1977-1997 (1980-1990). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟY ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟY (ΕΠΑΛ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1988-2008). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1979 - 1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1980-1998 (1991-1998)). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 3 ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1986 - 2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1976-1999 (1976-1994). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1949 -1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1954-1987 (1970-1980). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1972-1977). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ (1900 - 1990). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1961 - 2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ 1930-1980. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΥΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΥΝΗΣ 1945-1975. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΠΗΣ 1945-1992 (1955-1975). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 1945-2005. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ...

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1941 - 1945). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1995-2002 (1999-2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 1940-1966 (1945-1961). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1925 - 1986. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1982 - 2004. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗ...

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1950 - 1980. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ Ν ΡΟΔΟΠΗΣ 1948 - 1997. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1930 - 2000. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1909-1991. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1960 - 2009. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1964 - 1995. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1945 - 1983. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΠΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 1954 - 1998. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1946-1955. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1977 - 1986. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ (1944 - 1963). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1950-1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1945 - 1980). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1944 - 1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ (1945-2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1929-1985 (1929-1954). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΣΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΣΟΥ 1930 - 2009. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΡΓΙΝΙΔΗ

  ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΡΓΙΝΙΔΗ (1950 - 1957). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (1931 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (1942-1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ (1950-1983). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ (1956-1992). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (1943-1991). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (1923-1994). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΒΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΒΗΣ (1944-1992). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (1945-1984). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (1938-2000). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.